Sertifikalar

Mersin Avukat Mustafa Burkay Tunç Hukuk Bürosu olarak aldığımız sertifikalar

İş yerinizde haftalık 45 saati aşan çalışmalarınızı fazla mesai ücreti olarak almanız gereklidir. İş yerinizden ayrıldığınızda açılacak olan tazminat davası için daha öncesinde tazminatını hesaplanması için bu eğitim alınmıştır. Tazminatınızın hesaplanması için Av. Mustafa Burkay Tunç hukuk bürosundan hizmet alabilirsiniz.

Mersinde miraslarınızla ilgili muvazaalı işlemleriniz için Avukat Mustafa Burkay Tunç Hukuk Bürosundan hizmet alabilirsiniz.

Malesef ülkemizde en çok karşılaştığımız olayların başında gelir. Yaralanmalı veya ölümlü trafik kazası neticesinde oluşan mağduriyetin tazminini için Av. Mustafa Burkay Tunç hukuk bürosundan hizmet alabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu'nda bir suç işlendiğinde çocukların hafifletici sebepleri bulunmaktadır. Örneğin TCK md 51'de '' İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler bakımından üç yıldır. Hak kaybına uğranılmaması ve suça sürüklenen çocukların hakkını savunmamız için bu eğitim alınmıştır.

Soruşturma safasında şikayete bağlı suçlar( istisna suçlar hariç) savcılık tarafından savcılık tarafından bir uzlaştırmacı görevlendirilir. Eğer taraflar aralarında anlaşırsa dosya kapanır. Anlaşmama durumunda dosya savcılığa teslim edilir ve mahkeme aşaması başlar. Kovuşturma aşamasında ise bazı suçlar mahkeme tarafından bir uzlaştırmacı görevlendirilir. Mustafa Burkay Tunç hukuk bürosu olarak uzlaştırmacılıkta yapmaktayız.

Geç Gelen Adalet, Adalet Değildir

Mersin Avukat Mustafa Burkay Tunç Hukuk Bürosu

WhatsApp