Gayrimenkul Hukuku

Kiracı ve kiraya veren ilişkisi, muhdesatın aidiyeti, tapu iptal davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve ilgili konular

Mersin gayrimenkul hukuku avukatı burkay tunç gayrimenkul konusunda kiracı, ev sahibi, konut sahibinin hakalarını hukuki yönleri ile en iyi şekilde mersin gayrimenkul avukatı olarak hizmet vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Mersin

Gayrimenkul hukuku; gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, kiraya veren – kiracı ilişkileri, kira bedelinin tespiti, gayrimenkul üzerindeki ayni hakların tesisi ve terkin edilmesi, tapu ve kadastro müdürlüklerindeki işlemler, tapu iptali, muvazaalı işlemler, yolsuz tescilin düzeltilmesi davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütür.

Kiracı – Kiraya veren ilişkisinde dikkat edilmesi gerekenler;

Kira sözleşmeleri hem kiracıyı hem de kiraya verenin haklarını korumak adına önem arz etmektedir. Bu nedenle kira sözleşmesi düzenlenirken veya kira ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık yaşandığı takdirde Mersin avukatlık ofisimize başvurabilirsiniz.
Eğer kiracınız kiranızı ödemiyorsa kiracınıza icra takibi yapabilirsiniz. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 30 günlük süre geçtikten sonra kiracınıza tahliye davası açarak tahliye ettirebilirsiniz.

Tapu iptali, muvazaalı işlemler, yolsuz tescilin düzeltilmesi davalarında dikkat edilmesi gerekenler;

Tapu iptali ve tescili davalarında kanuna aykırı usulsüz ve yolsuz düzenlendiği iddia edilen taşınmazın hukuku uygun hale getirilmesi halidir. Bu tür davalarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey öncelikle yetkidir. Yetkili yer gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesidir. Bu tür davalarda tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılır. Eğer ki tapu kaydının maliki ölmüşse dava malikin mirasçılarına karşı açılır. Eğer mirasçıysanız ve size haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız Mersin Av. Mustafa Burkay Tunç avukatlık ofisine gelerek bilgi ve danışmanlık alabilirsiniz.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davası

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya el birliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasında anlaşmazlık sonucu paydaşlığa son vererek her bir kişi için kişisel mülkiyete geçiş sağlayan ve açılan davanın tüm ortaklar bakımından benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür.
Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleri olup, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi ise yetkili mahkemedir.
Mersin Av. Mustafa Burkay Tunç avukatlık ofisi ortaklığın giderilmesi davasında en çok sorulan soru bu dava türünde harç ve yargılama gideri konusudur. Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası maktu harca tabi bir davadır. Her ne kadar davayı açan taraf dava harcını ve mahkeme giderini davanın en başında ödemek zorunda kalsa da dava sonunda tüm paydaşların payları oranında taraflara yükletilir. En başında söylediğimiz gibi izahale-i Şuyu davasının kazananı veya kaybedeni olmaz. Bu davanın sonucundan herkes aynı şekilde etkilenir.
Yine paydaşlar dava sırasında aralarında dava konu taşınmazı nasıl bölüştüreceklerini aralarında anlaşarak hakime bildirebilirler. Hakim de tarafların iradeleri yönünde ortaklığın giderilmesine karar verebilir.
Eğer taraflar malın paylaşımı konusunda anlaşamazlarsa satış veya aynen taksim yoluyla da malın paylaşımı konusunda anlaşabilirler. Tarafların satış yoluna gitmesi durumunda dava konusu taşınmaz icra müdürlüğü aracılığıyla açık arttırma usulüne uygun olarak satılır. Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davasında yardım almak istiyorsanız Mersin Av. Mustafa Burkay Tunç avukatlık ofisine gelerek sorularınızı sorup yardım alabilirsiniz. Yine 0 537 218 66 70 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Muhdesatın Aidiyeti davası

Ortaklığın giderilmesi davası konusu taşınmazda bulunan bütünleyici parçalar üzerinde bina, ağaç gibi parçalar üzerinde paydaşlar arasında kime ait olduğu hususunda ortaklar arasında tartışma konusu ise ortaklığın giderilmesi davası devam ederken hakim iddia eden tarafa bu iddiasını ispatlaması için muhdesatın aidiyeti davası açması için süre verir. Açılacak olan bu dava ile iddia eden taraf muhdesat iddiasını ispatlamaya çalışır. Bu konuda bilgi ve danışmanlık almak istiyorsanız Mersin Av. Mustafa Burkay Tunç avukatlık ofisimize gelerek veya 0 537 218 66 70 telefon numarasından ulaşarak randevu alıp bilgi alabilirsiniz.

Mersin gayrimenkul hukuku avukatı mustada burkay tunç

Mersin Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Şimdi İletişime Geçin

Avukat

Mustafa Burkay Tunç


Faaliyet Alanları

Etiketler


Mersin gayrimenkul avukatı, Mersin gayrimenkul hukuku avukatı, Kiracı ve kiraya veren ilişkisi avukatı, Mersinde tapu iptal davaları, Mersin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve ilgili konular.

Geç Gelen Adalet, Adalet Değildir

Mersin Avukat Mustafa Burkay Tunç Hukuk Bürosu

WhatsApp