Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

Boşanan Kişiler Ev Eşya Paylaşımı 2023

//

admin

Evlilik birlikteliğinin sarsılması sonucunda boşanan çiftler, hukuki yollara başvurarak veya anlaşmaya bağlı sözleşme oluşturarak mal paylaşımını gerçekleştirirler. Boşanma işlemleri ve mal paylaşımı Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre yerine getirilir.

Boşanma sonrasında gerçekleştirilen mal paylaşımları, aksine hukuki bir durum olmadığı durumlarda, kişilerin evlendikten sonraki edinimlerini kapsar. Diğer bir deyişle evlenmeden önceki mal varlıkları, eşya paylaşımında dikkate alınmaz.

Hukuki süreç sonucunda verilen hükümler tarafları bağlayıcıdır. Boşanma sürecinin ve boşanma sonrası mal paylaşımlarına ilişkin sürecin sağlıklı işlemesi adına, ilgili kişilerin bir avukatın hukuki yardımından faydalanması önemlidir.

Mersin boşanma avukatı Av. Mustafa Burkay Tunç, boşanma aşamasında ve boşanma sonrasında edinimlere ilişkin mal paylaşım sürecinin hukuka uygun olarak yürütülmesini, müvekkilin dava sürecinde haklı sebeplerinin ortaya konulmasında etkili rol oynar.

Boşanan Kişiler Mal Paylaşım Davasını Nasıl Açar?

Mal paylaşımında ortak edinimlere ilişkin paylaşıma dahil edilen ev araba veya diğer eşyalar eğer tarafların biri tarafından taksitle alınmışsa, paylaşım esnasında taksite bağlanan borçlara ilişkin diğer taraftan eşit şekilde borç üstlenmesini talep edebilir.

Mersin avukat hizmetlerinin yürütülmesinde Av. Mustafa Burkay Tunç müvekkilini hukuki çıkarlarını gözeterek, mal paylaşımı ve diğer hukuki süreçlere sağlıklı bir şekilde atlatılmasını sağlar. Mal paylaşımına ilişkin davalar, aile mahkemelerinin görev alanında yer alır. Taraflardan birinin veya yetkilendirdiği avukat aracılığı ile mahkemeye verilecek dilekçe ile dava süreci başlar.

Boşanan Kişilerin Mal Paylaşımı Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Boşanma sonrası gerçekleşen mal paylaşım davalarına bakmakla yetkili mahkemeler kanunla belirlenmiştir. 4787 sayılı Aile Mahkemesi Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde bu hususla ilgili hükümler yer alır. Yasalara göre boşanma ölümle sona ermişse, ölenin son yerleşim yeri, boşanma ile mal paylaşımı davacı açılacaksa, boşanmanın gerçekleştiği mahkeme, diğer durumlarda davalı tarafın yerleşim yeri mahkemesinde dava görülür.

Boşanmaya Konu Paylaşılacak Eşyalar Nasıl Tespit Edilir?

Bu süreçte avukatın hukuki yardımından faydalanmak, sürenin hızlandırılmasına ve etkili dava sonunun ortaya konmasına katkı sağlar. Mal paylaşımına ilişkin hukuki yardım almak isteyen taraflar, Mersin boşanma avukatlarından Av. Mustafa Burkay Tunç’un, Mersinde bulunan hukuk bürosunu ziyaret ederek, 0537 218 6670 iletişim numarasını ve Whatsapp iletişim hattını kullanarak sürece ilişkin hukuki yardım alabilir. Paylaşıma konu mallar;

Mersin Avukatı

Şimdi İletişime Geçin

Yorum yapın