Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

Ceza Hukuku

//

admin

Ceza hukuku; suç ve ceza kavramlarını içeren ve bunları inceleyen kamu hukukunun bir bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku şekillerinde ikiye ayrılır. Genel ceza hukukuna dahil olan konular arasında; suçun tüm unsurlarla birlikte tanımı, ceza hukukunun genel ilkeleri, ceza kavramı tanımı, suçu ortadan kaldıran sebepler, cezayı azaltan ve yine cezayı ortadan kaldıran sebepler yer alır. Özel ceza hukuku ise; ülkede var olan kanunlara göre suç kabul edilen eylemlerin ne olduğu, bunların kapsamı ve bu suçların sınırları, suçları birbirlerinden ayrılan tarafları doğrultusunda bu suçlara öngörülen cezaları barındırır. Ceza hukuku geniş bir anlamda incelendiğinde ceza yargılaması usulünü de içerir.

Mersin Ceza Hukuku Avukatı

Ceza avukatı, hem bireyin özgürlüğü açısından hem de mağdur hakları açısından toplumda var olan en hassas sorunlar ile uğraşır. Temel olarak her avukatın yaptığı gibi ceza avukatları da savunma işlevini yapmaya çalışır. Ancak ağır ceza avukatı olarak görev yapan kişilerin savunma işlevi, diğer avukatlık branşlarında olan savunmadan biraz farklıdır. Ceza avukatları, doğrudan kişi özgürlüğü ile ilgili olan bir alanda görev alır. Savunmanın bu yönü nedeniyle ceza avukatı şüpheli ya da sanığı savunurken müdafi olarak da adlandırılır. Mersin ceza hukuku avukatları da Mersin ili içerisinde, bu alanda hizmet veren kişilerdir.

Ceza Hukuku Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Ceza hukuku kapsamında sanık olarak yargılanan kişiler; hapse girmekten, ailesinden ayrılmaktan, sabıka sahibi olmaktan korkar. Bu durum son derece doğaldır. İnsanlar için en önemli haklardan biri olan özgürlüğünü kaybetmek, tüm insanları korkutan bir konudur. Bu şekilde yargılanırken çoğu zaman iyi bir avukat arayışına girilir. Ceza hukuku alanında yargılanan kişilerin ceza avukatı seçerken dikkat edebilecekleri bazı konular vardır.

Bunlar şu şekildedir:

  • İlgilenilen konu için uygulama tecrübesine ve başarısına dikkat edin ve bu konuda araştırmalar yapın.
  • Mutlaka bir ön görüşme yapın ve aradığınız kriterleri değerlendirin.
  • Ceza avukatı seçiminde acele etmeyin ve bunun için ücrete göre avukat seçimi yapmayın.

Ceza hukuku avukatı seçimi, davanın sonucunda etkili olabilecek konulardandır. Avukatın tecrübesi ve benzer davalarda kazandığı başarıları araştırmak, seçim yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardandır.

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ceza davası esnasında cezanın uzamasına neden olan durumlar, yargılama sebebi olan suçun türü ve cezanın verilmesi muhtemel cezanın yoğunluğu doğrultusunda değişim gösterir. Ceza davası süreci ise suçun niteliğine ve şekline göre sonuca bağlanır. Ceza davaları içinde özellikle tanıkların sayısı, delillerin durumu ve yargılanan bireyler gibi farklı etkenler bu süreci yoğun olarak etkiler. Kısacası ceza davalarının ne kadar süreceği ile ilgili net bir zaman diliminden söz etmek mümkün değildir. Süreç ve dava süresi, her davada farklılık gösterecektir.

2021 Yılında Ceza Avukatı Ücretleri Nelerdir?

Ülkemizde ceza davalarında verilecek olan avukatlık vekalet ücreti, asgari bir ücret tarifesine göre belirlenir. Bu nedenle Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde belirlenen ücretler aynı tarifeye tabi olur. Fakat dava takibinin şehirler arasında bir ulaşım gerektirmesi, sanıkların ve müşteki sayısının çok olması ve davanın zaman açısından uzun ya da kısa sürmesi gibi durumlar, ceza avukatlarının da dava takip ücretlerinin değişmesine neden olur. Kısacası ücret konusundaki en net bilgiye, alanında uzman bir avukat ile görüşüldükten sonra sahip olunur.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza hukuku avukatı adıyla görevli olan avukatlar, ceza hukuku çerçevesi içerisinde yasaya ve hukuka aykırı davranışların sergilenmesiyle ortaya çıkan davalar ile ilgilenir. Ağır ceza, sulh ve asli ceza mahkemeleri bünyesinde görülen davaların hepsine ceza hukuku avukatları bakar. Bu davalar genellikle; hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, adam öldürme kavga veya çete kurma gibi hukuksal durumlarda karşımıza çıkar. Ceza hukukuna aykırı davranışlar oluşan şehirler ve diğer bölgelerde sorumlu olan ve bu davalarla ilgilenen pek çok avukat bulunur. Suçun işlendiği ve davanın görüleceği ilde bir avukatla iletişime geçmek, müvekkil için çok daha fazla avantajlıdır.

Ceza Hukuku Avukatlarının Görevleri Nelerdir?

Ceza avukatlarının görevi, müvekkilin etkin bir şekilde savunmasını sağlamaktır. Bu açıdan, soruşturma kapsamında davalı hakkında tüm delillerin derlenmesi, toplanan delillerin mahkemeye arz edilmesi ve cezai işlemlerin dava dosyasına işlenmesi gibi faaliyetler, ceza hukuku avukatlarının görevlerindendir. Davanın açılması anından, soruşturma, karar ve dava dosyasının kapanmasına kadar olan tüm işlemler, ceza hukuku avukatları tarafınca yürütülür.

Ceza Hukuku Avukatı Neden Tutulur?

Ceza hukukuna aykırı olacak bir işlem yapıldığında, kişilerin dava süresince tüm haklarının doğru bir şekilde korunması konusundan ceza avukatları sorumlu olur. Ceza avukatları ise bütün soruşturma sürecinin de yürütülmesi, delillerin toplanması ve savunma aşamasında etkili olurlar. Müvekkilin hukuki açıdan böyle yetkileri bulunmaz. Davanın en doğru biçimde ilerlemesi ve sonuçlanması adına ceza hukuku avukatları ile görüşmek ve davayı bu avukatlara teslim etmek doğru olacaktır.

Ceza Avukatının Savunma İşlevi

Savunma süreci, bir kişiye suç isnadı yapılması sonucunda başlar. Ceza avukatının temel işi de suç isnadıyla karşılaşan müvekkilini savunmaktır. Savunma faaliyeti hem gerçeğin doğru bir biçimde ortaya konulmasını hem de kişilerin savunma hakkını güvence altına alınmasını sağlar. Savunma, ceza muhakemesinin en önemli parçalarından biri olarak bilinir. İddianame ise yargılanan kişiye karşı oluşan iddiaların toplu bir şekilde konduğu son soruşturma belgesidir. Savcılık tarafınca mahkemeye sunulan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildiği anda dava süreci başlar. Avukatlar, dava anında yapacakları savunmalar ile iddianamenin içeriğini tartışarak hangi noktalardan buna itiraz ettiğini mahkemeye anlatır. Ceza avukatları savunma yaparken suç vasıflarına dikkat etmelidir.

Ceza Hukuku

Adam Öldürme Suçunda Ceza Avukatı

Adam öldürme; verilebilecek ceza miktarı ve suç niteliği konuları sebebiyle, savunmanın bir ağır ceza avukatı aracılığı ile yapılmasının zorunlu olduğu suçlardan biridir. Ceza avukatı, adam öldürme suçu ile yargılanan kişinin davasında, basit ya da nitelikli hallerinden hangisinin işlendiğine bakarak bir iddia ve savunma hazırlar. Suçların nitelikli hallerini ispatlamak bazen zor olabilir. Ceza avukatları ise bu hallerin ispatlanması konusunda iddia faaliyetine katkı sunabilirler.

Adam öldürme suçunda nitelikli hallerinin olup olmadığı tarafların olay öncesinde, olay sırasında ve sonrasında bulunduğu davranışların incelenmesi ile tespit edilebilir. Avukatlar, kasten adam öldürme dosyalarını incelerken; tüm ayrıntı ve süreci bir bütün olarak incelemelidir. Suçun nitelikli hallerinin ortaya çıkması ince bir ayrıntının dahi fark edilmesi gerekebilir. Bu nedenle bu suçun davalarında uzman ceza avukatlarının yer alması ve bunun için ceza avukatlarının tutulması gerekir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Avukatı

Nitelikli dolandırıcılık suçu, pek çok farklı şekillerde işlenebilen bir mal varlığı suçudur. Dolandırma ve nitelikli dolandırma suçu olan bir dava dosyası avukat tarafından incelendiğinde, suçun hukuk bilgisinin dışında teknik bilgi gerektirip gerektirmediğini de araştırır. Bazı nitelikli dolandırıcılık suçlarında teknik yardım almak da gerekebilir.

Dolandırıcılık suçunda bulunan mağduru aldatma fiili, başka bir ifadeyle mağdurun iradesinin sakatlanması durumu bu suç çeşidini hırsızlık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan ayırır. Dolandırıcılık ve niteli dolandırıcılık gibi suçlamaların yer aldığı dava dosyaları ile uzman bir ceza avukatının ilgilenmesi gerekir. Davanın seyri açısından avukatın sunacağı deliller ve atacağı adımlar oldukça önemlidir. Tüm davalarınız ve sorularınız için Mersin Ceza Hukuku Avukatı, Mustafa Burkay Tunç’a 0537 218 66 70 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

 

Yorum yapın