Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

Dava Açma Ücreti ve Dosya Masrafları 2024

//

admin

Dava açma ücreti sürekli olarak değişebilen ücretlerdir. 2024 yılında başvurma harcı, vekalet harcı, vekalet pulu sabit ücretlerdir. Aşağıda bu hususlara değinilecektir.

 Tam Yargı davalarında binde 68,31’in dörtte biri , ölüm ve yaralanmaya bağlı davalarda ve tazminat davalarında binde 68,31’in yirmide biri nisbî harç olarak peşin alınır. * Yeni açılan davalarda posta ve harç masraf toplamı 1.700 ₺ ile 3.500 ₺ arasında değişmektedir.

2024 YILI İDARÎ YARGI POSTA MASRAF VE HARÇLARI

Dava Açma Ücreti ve Dosya Masrafları 2024
Dava Açma Ücreti ve Dosya Masrafları 2024

İdari ve Vergi davalarda dava açma süresi nedir?

İdari ve vergi davalarında özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve İdare mahkemelerinde altmış gün (60 gün)  ve vergi mahkemelerinde otuz gündür(30 gün)

İşe İade davalarında dava açma süresi nedir ?

İşe iade davalar niteliği itibariyle eda davası değil tespit davasıdır. Bu özelliği itibariyle işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava açması gerekir.

İşe iade davasının Şartları nelerdir ?

İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olmak

2.İşyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılması

3.İşçinin en az altı aylık kıdeminin bulunması

4. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması

5. İş sözleşmenin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi

İşe iade davasının sonuçları ? ( İşe iade davası kazanıldıktan sonra ne yapılacak ?

Yerel mahkeme tarafından İşe iade kararının kesinleşmesinden itibaren işçi, 10 iş günü içerisinde işverene başvurarak işe iadesini  talep etmelidir. Bu tarihten itibaren işveren 1 ay içerisinde işçiyi , tekrardan işe başlatmalıdır. İşverenin, işçiyi işe başlatıp başlatmaması konusunda seçimlik bir hakkı bulunmakta olup gerekli tazminatların tamamını ödeyerek işçi işe başlatmayabilir.

İşe iade davasını kazandık, iş yerimize başvuruda bulunduk, işveren beni işe başlatması durumunda tazminata hak kazanır mıyım?

İşverenin işe başlatması durumunda; İşçiye boşta geçen süreye yönelik en fazla 4 aylık ücret tutarında tazminatı ve diğer hakları ödemek zorundadır. Diğer haklar, ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı gibi  en fazla  4 aylık süreyi kapsayan parasal haklardır.

İşe iade davasını kazanmamıza rağmen işveren tarafından işe başlatılmadık hangi tazminat alacaklarımı işverenden talep edebilirim?

İşverenin işe başlatmaması durumunda; İşçiye,boşta geçen süreye yönelik en fazla 4 aylık ücret tutarındaki tazminatı, diğer hakları ve en az 4 en çok 8 aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatını ödemek zorundadır.

Arabuluculuk toplantısından(görüşmesinden sonra) dava açma süresi ne kadardır?

İşe iade davaların son tutanağın ve anlaşmama tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

Dava Açma Ücreti ve Dosya Masrafları 2024

Karşı dava açma süresi ne kadardır ?

Karşı dava açma süresi HMK md 133’te düzenlenmiştir. HMK md 133 gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karşı dava açılması gerekmektedir.

Ancak uygulamada özellikle boşanma davasında 15 günlük süreden sonrada karşı dava açılması halinde mahkemeler usul ekonomisi yönünden karşı davayla beraber davaların birleştirilmesine karar vermektedir.

Dava Nasıl Açılır?

Olayları kısaca özetlersin, delilleri ve tanıkları bildirirsiniz. Bunların hepsi usule göre sıralamalı şeklinde olmaktadır. Adliye’ye başvuru sonrası davanızı açabilirsiniz. Veya vekalet verdiğiniz avukat tarafındanda işlemler yapılabilir.

Yorum yapın