Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

İdare Hukuku

//

admin

İdare hukuku idarenin yapısını, işleyişini, aktif faaliyetlerini inceleyen bir alandır. İdare Hukukunda yargısal anlamda incelenebilecek kararlar üzerinde durulur ve bunlar yargıya taşınabilir. İdarenin yapısal tüm faaliyetleri incelenebilirdir.

Dolayısıyla kişiler idarenin yapısından, kararlarından memnun değil iseler bunu yargıya kolaylıkla taşıyabilirler. Bunun da en mümkün yolu mersin idare hukuku avukatı bulunarak olabilir. Avukat olarak Mustafa Burkay Tunç tercih edilebilir kendisine telefon numarasından yani 0537 218 66 70 şeklinde arama yapılarak ulaşılabilir.

İdareye Başvuru Zorunluluğu Ne Zaman Vardır?

Kişilerin idareye yargısal anlamda dilekçe vermesi, başvurması belirli süreler dahilinde geçerli olabilir. İdari anlamda hukuka aykırı bir işleme uğrayan kişi olay anından 1 yıl sonraki döneme kadar yargı davasını açabilir. Bu başvuru her şekilde 5 yıl içinde yapılmış olmalıdır. Yani olayın üzerinden 5 yıl geçerse kişinin dava açma hakkı düşer. İdare bu başvuruya 60 gün içinde cevap vermelidir. Eğer 60 gün içerisinde cevap vermez ise tam yargı davası açılır.

Kimler İdareye Karşı Dava Açma Hakkına Sahiptir?

İdarenin yanlış bir hareketi sonucu maddi ve manevi zarara uğramış herkes dava açma hakkına sahiptir. İdarenin kişiler üzerindeki yükümlülüğünden kaynaklı dava açma hakkı kişilerde bulunabilir ve bu dava sonucu objektif sonuçlara ulaşılabilir. Dava açma hakkı belirli süreler dahilinde yerine getirildiğinde sonuç olumlu olabilir.

Neden İdareye Dava Açılır?

İdareye karşı dava açılmasının en temel sebebi kişilerin küçük ya da büyük zarara uğramasıdır. Bu zararlar kimi zaman maddi ve manevi şekilde kendini gösterebilir ve bunun da mahkeme tarafından doğan sonuçları olabilir. Maddi ve manevi tazminat davalarında avukatlardan bu konu ile ilgili detaylı bilgi alınabilmesi mümkündür.

Ne şekilde hareket edileceği, sonrasında neler ile karşılaşılabileceği gibi konular belirlenmeli ve üzerinde durulmalıdır. İdareye karşı dava açan kişiler haklı ise zaten herhangi bir şeyle karşılaşmayacaktır. Tam yargı davası üzerinde uzun süreler tartışılabileceği gibi az bir zaman içinde de kapanabilen davalar olabilir. Bunun konu ve haklılık ile büyük bir alakası vardır. İdare hukuku genel olarak böyle özetlenebilir.

Yorum yapın