Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

Kiracı sözleşme bitmeden evden çıkabilir miyim?

//

admin

Günümüz şartlarında özellikle 2022 yılında ev kiralarının çok artması nedeniyle en çok rastladığımız
sorunlardan bir tanesi de kiraya veren kiracı ilişkisidir. Kiraladığınız evden istiyorsunuz. Kiracı böyle bir
durumda canınız istediği şekilde evden çıkamaz. Kiracının evden çıkmak istemesi durumunda kiraya
veren kiracı aleyhine yapacağı icra takibiyle kira sözleşmesinin sonuna kadar olan kira dönemini
kiracısından tahsil edebilir.
Kiraladığım Evden Sözleşme Sürem Bitmeden Çıkmak İstiyorum Ne Yapabilirim ?
Söz konusu husus TBK md 347’de düzenlenmiştir. Madde metninde ‘’ konut ve çatılı iş yeri kiralarında
kiracı, belirli süreli sözleşmelerin sürenin bitiminden en az 15 gün bildirimde bulunmadıkça, sözleşme
aynı koşullarda bir yıl için uzamış sayılır ’’ demektedir. Bildirim şekli ise TBK md 348 ile yazılı şekil
şartına bağlanmıştır.
Somut olayda kiracının yapması gereken kira sözleşmesinin süresinin bitiminden en az 15 gün önce
noterden göndereceği bir ihtarname ile yeni dönemde kiracı olmayacağını ve evden çıkacağını
belirtmek durumundadır.

KİRACIM KİRALADIĞI EVİN KİRA ÜCRETİNİ ÖDEMİYOR, KİRACIMI NASIL ÇIKARTABİLİRİM ?

Kiracı sözleşme bitmeden çıkarsa

Kiracınız kira ücretini ödemediği durumda kiraya ilişkin bir haciz ve tahliye talepli icra takibi yapabilir.
Kiracı aleyhine yapılan icra takibi ödeme emri kiracıya tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre
içerisinde kiracının icra dosyası borcunu ödemesi durumunda kiracı kiraya veren ilişkisi devam eder.
Bu durum kiraya veren açısından haklı bir ihtar nedeni sayılır. Kiracının ödeme emrinin tebliğinden
itibaren 30 günlük süre içerisinde ödememesi durumunda ise kiracı aleyhine icra hukuk
mahkemelerinde açılacak tahliye davası ile kiracı tahliye edilir.
Kiracı sözleşme bitmeden evden çıkabilir miyim?

KİRAYA VERENDEN KAYNAKLI SEBEPLERLE KİRACIMI ÇIKARTABİLİR MİYİM ?

Kiracı sözleşme bitmeden evden çıkarılabilir mi?

Kiraya veren kiralananı; kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu
diğer kişiler için konut ya da iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa veya Kiralananın
yeniden inşası, imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler
sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise kiracısı kiralanandan çıkartabilir. Bu durumda kiraya veren
belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel
hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek
tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.
Ancak bu durumda ispat yükü kiraya verendedir.

Yorum yapın