Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

Mersin en iyi boşanma avukatı

//

admin

İnsanlar, karşı cinsleri ile anlaşır ve yeni bir yuva kurmak için evlenirler. Evlenme işlemleri resmi memur önünde nikah sözleşmesi imzalayarak yapılır. Evlilik sürecinde yaşanan çeşitli anlaşmazlıklar kişilerin evliliği bitirme kararı almasına ve boşanma davası açmalarına neden olabilir. Boşanma davası, özel hukuk davalarından birisidir ve aile mahkemesi tarafından yürütülen bir davadır.

Boşanma Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boşanma davalarında, eşler karşılıklı olarak çeşitli haklar talep etmektedir. Bu konuda alanında uzman bir avukattan yardım alınmadığında ve dava dilekçesi düzgün hazırlanmadığında verilecek mahkeme kararı telafisi zor durumların yaşanmasına neden olabilecektir. Boşanma davaları, ceza davaları gibi uzmanlık gerektirmekte ve hak kaybı yaşanmaması için boşanma avukatı yardımı alınmalıdır. Her iki tarafından dikkat etmesi gereken en önemli husus budur.

Boşanma Davasında Kadın Tazminat Alabilir Mi?

Boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu, Özel hukuk kurallarına göre açılan bir davadır. Boşanma davalarında taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunabiliyor. Boşanma davalarında, erkeğin hatalarından dolayı kadın zarara uğramışsa, az kusurlu olan taraf kusurlu olan taraftan madde tazminat talep edebilecektir.

Kusur durumlarına göre inceleme yapan mahkeme tazminat verilip verilmemesine ve tazminat miktarına karar verecektir. Kadın tazminat alma hakkını çekişmeli boşanma davalarında kullanır. Anlaşmalı boşanmalarda taraflar kendi aralarında yapacakları ve mahkemeye sunacakları anlaşma dilekçesi ile tüm taleplerini belirtirler.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanmaya karar veren tarafların en çok sorduğu soru davanın ne kadar sürebileceğidir. Boşanma davalarının süresi, açılan dava türüne ve tarafların anlaşmasına bağlı olarak değişir. Anlaşmalı davalar normal şartlarda 1 haftada ya da 2 – 3 ayda sonuçlanabiliyor. Çekişmeli boşanma davalarında süre daha uzundur ve tarafların sunacakları delillere göre yaklaşık 1 yıl sürebiliyor. Çekişmeli boşanma davalarında tarafların verilen kararı temyiz etmesi durumunda kesin boşanma kararı 2 – 3 yıl sürebiliyor. Bu tamamen taraflar arasında yaşanan gelişmelere ve dava dosyası içeriğine göre değişebiliyor.

Boşanma Davalarında Kadınların Hakları Nelerdir?

Boşanma davalarında kadınların hakları korunmaya çalışılır.

Davada her iki tarafından hakları korunmaya çalışılır ve kadınlara verilen haklar şunlardır;

 • Ayrı yaşama hakkı,
 • Kadın için tedbir nafaka hakkı,
 • Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı,
 • Çocuk için tedbir nafaka hakkı,
 • Manevi tazminat hakkı,
 • Ziynet eşyası alacağı hakkı,
 • Yoksulluk nafakası hakkı,
 • Kadının velayet hakkı,
 • Ücretsiz avukat talep etme hakkı,

Türk Medeni Kanunu, boşanma davalarında kadının haklarının korunması için tüm haklarını belirlemiş ve görülen davalarda bu haklara uyulmasını sağlamaktadır.

Boşanma Davalarında Kadın Nafakaya Nasıl Kazanır?

Boşanma davalarında, kadınlara verilen nafaka hakları çeşitlendirilmiştir. Bunlar, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası gibi türlere ayrılıyor. Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında kadın yoksulluğa düşecekse, erkeğin yoksulluk nafakası ödemesine karar verilir. Kadının nafaka kazanabilmesi için boşanma davasında erkekten daha ağır kusurlu olmaması gerekiyor. Kusur oranı yüksek olan kadınlara yoksulluk nafakası verilmiyor. İştirak nafakası, velayeti kadına verilen çocuğun reşit olana kadar masraflarının karşılanabilmesi için erkeğin ödemesi gereken nafaka türüdür.

Mersin en iyi boşanma avukatı

Boşanma Davası Sonucunda Nafaka Ödenmezse Ne Yapabilirim?

Boşanma davalarında taraflardan birisinin diğer tarafa nafaka ödemesine karar verilmişse, ödeme yapacak olan taraf bunu yerine getirmek zorundadır. Nafaka ödenmediği taktirde kanunen yaptırımları vardır. Nafaka çocuk ya da eşin mağdur olmaması için aylık olarak ödenen miktardır. Nafaka ödenmediği durumlarda, ceza mahkemesine başvuru yapılır ve icra takibi başlatılarak nafakanın ödenmesi sağlanır. İcra yoluyla ödenmediğinde de ceza mahkemesi tarafından hapis cezası uygulanır. İlk olarak ilamlı icra takibi başlatılır ve devamında ceza davası açılır.

Kadın Boşanma Davası Sonucunda Düğünde Takılan Altınları Geri Alabilir Mi?

Boşanma davalarında en çok merak edilen konulardan birisi düğünde takılan altınların kime ait olduğu ile ilgilidir. Yargıtay kararlarında, düğünde takılan altınların kadına ait olduğuna dair kararlar verilmiştir. Yargıtay’ın emsal kararlarına göre kadın boşanma davası sonucunda düğünde takılan altınları geri alabilir. Boşanma davası sonucunda altında kadında değilse açılan davada altınların kendisine ait olduğunu ve tüm takıların iade edilmesi talebinde bulunma hakkına sahiptir. Altınların düğünde takılan altınlar olduğu ispatlanmalıdır.

Evlendikten Sonra Ev Ve Araba Aldık Boşanırken Bunları Geri Alabilir Miyim?

Boşanma davalarındaki en önemli konulardan birisi de mal paylaşımıdır. Evlilik süresi içerisinde birlikte alınan ev ya da araba gibi mallar, boşanma davasında taraflara eşit olarak paylaştırılır. Boşanma davası ile birlikte mal paylaşım davası açılabilir. Mal paylaşımı yapılmamışsa boşanma sonrasında da mal paylaşımı davası açılarak, evlilikte birlikte alınan mallar eşit olarak paylaşılır. Evlilik süresince edinilen mallar, çalışmanın karşılığında elde edilen edimler, ödemeler ve maddi tazminatlar olarak gösterilir. Evlendikten sonra alınan ev ve araba boşanma sonrası eşit olarak paylaştırılır.

Boşanma Davası Nedenleri

Türk Medeni Hukukunda boşanma nedenleri iki türlü ele alınıyor. Yaşanan sorunlar ya da eşler arası anlaşmalarla boşanmalar gerçekleşiyor.

Boşanma nedenleri şunlardır;

 • Özel nedenler,
 • Genel nedenler,

Özel nedenler Medeni Kanunda belirtilen sınırlı sebeplerdir. Genel boşanma nedenleri, evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Bu daha çok eşler arası şiddetli geçimsizlik olarak kendisini gösterir. Yaşanılan sorunlar, evliliğin yürümesinin imkansız hale gelmesini sağlar ve taraflar boşanma davası açarak boşanırlar.

Mersin en iyi boşanma avukatı

Boşanma Davası Türleri

Evliliklerini sonlandırmak isteyen eşler iki türlü boşanma davası açabiliyor.

Kanuna göre açılabilecek boşanma davası türleri şunlardır.

 • Anlaşmalı boşanma davası,
 • Çekişmeli boşanma davası,

Anlaşmalı boşanma davası için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve eşlerin her ikisinin de davayı kabul etmesi gerekiyor. Eşler kendi aralarında boşanma şartları ve mal paylaşımı konusunda anlaşır ve kısa sürede boşanma işlemlerinin sonuçlanmasını sağlayabilirler. Çekişmeli boşanma davalarında, her iki taraf ayrı ayrı dava açabilir ve aralarındaki sorunun mahkeme tarafından çözülmesini ve boşanmanın gerçekleşmesini sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Türk Medeni Kanunu aile birliğinin korunması için çeşitli yasal düzenlemeler getirmiştir.

Anlaşmalı boşanma davasının şartları şunlardır;

 • En az 1 yıl evli kalmak,
 • Eşlerden en az birisinin başvuru yapması ve diğer eşin başvuruyu kabul etmesi,
 • Boşanma davasında her iki tarafından hazır bulunması,
 • Anlaşmalı boşanmalarda, eşler arası anlaşmaların bir protokole bağlanması,

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar anlaşma protokollerini birlikte hazırlar ve mahkemeye sunarak boşanmanın sonuçlanmasını sağlarlar.

Çekişmeli Boşanma Davası

Eşler arasında yaşanan her türlü anlaşmazlık boşanma davasının çekişmeli olmasına neden olur. Çekişmeli boşanma davalarında, evlilik süresi, anlaşma ya da mahkemede hazır bulunma şartı aranmaz.

Boşanma Davasının Açılması

Boşanma davası açabilmek için taraflar boşanma dilekçesi hazırlayarak yaşadıkları bölgedeki adliyelerde tevzi bürosuna başvuru yaparlar. Boşanma avukatından yardım alanlar anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma dilekçelerini haklarını koruyacak şekilde hazırlar ve davanın açılmasını sağlar.

Mersin en iyi boşanma avukatı

Boşanma Davalarında Çocukların Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davalarında çocukların velayetinin kime verileceği en önemli konuların başında geliyor. Mahkeme çocukların velayetine karar verirken, yaşanılan ayrılıktan çocukların en az etkileneceği durumu belirlemeye çalışır. Çocukların velayetinde karar verilirken, çocuğun üstün yararı, çocuğun görüşü, çocuğun yaşı ve özelikleri dikkate alınır. Çocukların daha çok anne bakımına ihtiyaçları olduğu için genelde velayet anneye verilir. Velayet, boşanma davalarınız ve tüm sorularınız için Mersin Boşanma Avukatı , Mustafa Burkay Tunç’a 0537 218 66 70 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın