Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

Pomem Sağlık Yönetmeliği 2023, Polislik Şartları Ve Polislik Sağlık Şartları Başvuru

//

admin

Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl polis memuru ve polis amiri ihtiyaçlarını karşılamak için lise, önlisans ve lisans mezunlarından alım yapar. Alımlar Polis Akademisi resmi web sitesinde ilanen duyurulur. Adayların Polis Merkez Eğitim Merkezi (POMEM) ve Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

Polislik Şartları Ve Polislik Sağlık Şartları Başvuru

Pomem Polis Akademisi’nin web sitesinde açıklanan şartlara göre, 2020 yılı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, önlisans mezunu adayların P3 türünden en az 65 puan, lisans mezunu adayların en az 60 puan almaları şartı getirildi. Adayların;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Müracaat tarihinde 30 yaşından gün almamış olması,
  • Kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetre boyunda olması,
  • Vücut kitle endeksinin yönetmelikte belirtilen şartları taşıması,
  • Yönetmelikte belirtilen suçlardan hükümlü, tutuklu veya ceza almamış olmak,

Şartları yerine getirmesi gerekir. Şartları yerine getiren adaylar, idarenin tasarrufundan kaynaklı haksız bir nedenle eğitim kurularından atılır veya eğitim kurumuna dahil edilmezse, kişinin idareye karşı itiraz ve dava açma hakkı bulunur. Mersin Barosuna bağlı Avukat Mustafa Burkay Tunç, müvekkilinin idare hukukundan kaynaklı haklarını etkin şekilde savunur.

 

POMEM Sağlık Şartları

POMEM ve PMYO eğitim programlarına dahil edilecek adaylar, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarını yerine getirmelidir. Sağlık şartlarını yerine getiremeyen adaylar eğitim programına dahil edilmez. Haksızlığa uğrayan adayların idareye karşı dava hakkı vardır.

Bu sürecin etkili bir şeklide yürütülmesi için, Mersin Barosuna bağlı Avukat Mustafa Burkay Tunç, sürecin sağlıklı bir şeklide yürütülmesi, müvekkilin haklı nedenlerinin ortaya konması için, sürece hukuki destek verir.

Pomem Sağlık Yönetmeliği 2023, Polislik Şartları Ve Polislik Sağlık Şartları Başvuru

POMEM Sağlık Raporları Nereden Alınır?

POMEM eğitim kurumlarına başvuru şartlarını yerine getiren adaylar, Polis Akademisi tarafında belirlenen tam teşekküllü hastanelerden sağlık raporu almak zorundadır. Yapılan tetkikler sonunda ilgili adaya ve talepte bulunan Polis Akademisi’ne olumlu veya olumsuz rapor gönderilir. Bazı durumlarda adayın sağlık şartlarını yerine getirmesine rağmen, raporda belirtilen çelişkiler, adayın geçici rahatsızlığı sebebiyle, ada eğitim programına dahil edilmez. Bu gibi durumlarda ispata yarar delillerle, kişinin idareye karşı dava hakkı doğar. Avukat Mustafa Burkay Tunç idare hukukundan kaynaklı uzlaşmazlıkların kısa sürede ve etkili bir biçimde sonuçlanmasına katkı sağlar.

POMEM Eğitim Programına Dahil Edilmeyen Adaylar Nereye Başvurmalıdır?

Haksız bir nedenle POMEM veya PMYO eğitim programlarına dahil edilmeyen adaylar, bölge idare mahkemesine dava açar. Dava sürecinde hukuki yardım alınması, davacıya kazanım sağlar. Mersin Barosuna bağlı Avukat Mustafa Burkay Tunç, idareye karşı açılan davalarda, davacının tüm haklı nedenlerini ortaya koyar.

Dava Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İdareye karşı açılan davaların süresi, mahkemelerin iş yoğunluğuna, dosya kapsamına, itiraza ilişkin delillerin ortaya konulmasına göre değişiklik gösterir. Adayın eğitim programına alınmaması veya uzaklaştırılmasında yürütmenin durdurulmasına ilişkin verilecek ara hüküm bu niteliktedir. Mersin Barosuna bağlı Av Mustafa Burkay Tunç, müvekkilinin mağduriyetini giderecek tüm tedbirlerin alınmasına katkı sağlar.

 

Yorum yapın