Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

//

admin

Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmekte ve bu kazalar sonucunda mağdurlar çok sayıda maddi ve manevi zarar görmektedir.


Trafik Kazaları Sonucu Manevi Tazminat Talep Etme

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası
Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası


Maddi olmayan zarar, kişinin yaşadığı keder, kalp ağrısı veya acıdaki yasadışı bir eylem veya işlemden kaynaklanan zarar olarak tanımlanabilir. Manevi tazminat, bir olay sonucunda maddi olmayan zarara uğrayanların keder, acı ve kederlerinin bir kısmının hafifletilmesini amaçlar.


Bir trafik kazasında manevi tazminat talep etme hakkınız, kazanın yaralanma veya ölümle sonuçlanıp sonuçlanmadığına bağlıdır. Benzer şekilde, yaralanmalı bir trafik kazasında maddi olmayan tazminat talebinde bulunabilecek bir kişi, zihinsel bütünlüğünün bozulmasının mağdurudur. Ancak ciddi bir bedensel zarar varsa, mağdurun yakınları da manevi tazminat davası açabilir. Ölümcül trafik kazalarında; anne-baba, eş ve çocuklar gibi yakınları, yaralanan kişinin ölümünü müteakip maddi olmayan tazminat talebinde bulunabilirler.


Trafik kazalarından kaynaklanan maddi zararlar, kazaya karışan aracın sürücüsü, araç sahibi ve/veya araç sürücüsü tarafından talep edilebilir. Genel bir kural olarak, parasal sorumluluk sigortacıları küçük hasar taleplerinden sorumlu değildir. Ancak, trafik kazası mağduru kendi sözleşmesinde “küçük yaralanma tazminatı” ile sigorta yaptırmışsa, zorunlu trafik mali mesuliyet sigortacısı da küçük hasarlardan sorumlu olacaktır. Sigorta şirketinin sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Trafik kazası sonucu manevi tazminat talep etmek isterseniz eğer mersin avukat Mustafa Burkay Tunç ve uzman ekibinden trafik kazası avukatı talep ettiğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.


Trafik Kazalarının Sebebi Nedir?


Trafik kazalarının sebebi haksız fiillerdir. Bu nedenle zamanaşımı, haksız fiilin işlendiği tarihte başlar. Bu kapsamda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/1. maddesinde, zamanaşımı süresinin, diğer tarafın zararı ve ödenmesi gereken tazminatı öğrendiği tarihten itibaren iki yıl geçtiği hükme bağlanmıştır. Trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasar talepleri için kaza tarihinden itibaren 10 yıl.


Trafik Kazaları Sonucu Manevi Tazminat Talep Etme

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası
Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası


Trafik kazasında yaralandıysanız eğer; mağdurlar fiziksel ve fiziksel olmayan zararlar için dava açabilirler. Mağdurun yakınları maddi tazminat davası açamaz. İsviçre Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri, mali kayıplara ve kişisel yaralanmalara yol açan tüm sorumluluk davaları için geçerlidir. Türk Vergi Kanunu’nun 49. Maddeden sonra; “İhmalkar davranış ile başka bir kişiye zarar veren kişi, bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.” Bedensel yaralanma, kazanç kaybı veya maddi zarar yukarıdaki fıkralar uyarınca tazminata tabidir. fatura ile. Hasar durumunda, mağdurlar genellikle küçük zararlar alma hakkına sahiptir. Ancak, 56/2 sayılı Türk Borçlar Yönetmeliği’ne göre, ciddi bedensel zarar durumunda mağdurların yakınları manevi tazminat talep edebilir. Trafik kazası sonucu maddi tazminat talep etmeyi düşünürseniz mersin avukat Mustafa Burkay Tunç ve deneyimli çalışma arkadaşlarından trafik kazası avukatı istediğinizi söylediğinizde talebinizi karşılayacaklardır.


Trafik Kazası Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilmektedir?


Trafik kazası sonucu ölüm halinde ölen kişinin akrabaları, bakıcıları ve destekçileri, maddi olmayan hasar ve maddi hasar için dava açabilir. Türk Vergi Kanunu’nun 56. Maddeden sonra; “Ciddi yaralanma veya ölüm hallerinde, yaralanan veya ölenlerin yakınlarına makul miktarda manevi tazminat ödenmesine karar verilebilir.” Acı çeken yakınları tarafından kullanılabilir. Mağdurun ölümü sonucunda. Yargıtay’a göre, “Burada önemli olan aile hukuku çerçevesindeki yakınlık değil, duygusal yakınlıktır. Bu durumda uzak ya da yakın aile bağları değil, ölen kişiyle çok yakın bağlar.” Amaç samimi bir bağ oluşturmaktır.


Mersin Barosuna kayıtlı olarak avukatlık faaliyeti gösteren Avukat Mustafa Burkay Tunç başta Mersin avukatlık olmak üzere Türkiye’nin çevresinde faaliyet gösteriyor. Mersin avukat hukuk bürosu olarak başta Avukat Mustafa Burkay Tunç olmak üzere bütün müvekkillerine doğru güvenilir bilgiler vererek müvekkillerine etkin ve etkili çözüm yolları sunmaktadır.

Yorum yapın