Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

İşçiye Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi

//

admin

İşçi ve işveren hakları ile yükümlülüklerinin düzenlendiği mevzuat hükümlerinde açıkça belirtildiği üzere, bir işçinin haftalık çalışma süresi kırk beş saat olarak belirlenmiştir. Haftalık kırk beş saatin üzerinde yapılacak her çalışma, fazla mesai olarak geçiyor. Bu husus, tam süreli iş sözleşmeleri kapsamında geçerlilik kazanıyor.

Kısmi süreli iş sözleşmelerinde ise haftalık çalışılması gereken saat üzerinde bir anlaşma sağlanıyor. Haftalık çalışma saati üzerinde yapılan çalışmalar da fazla mesai olarak nitelendiriliyor.

İki sözleşmede de sonuç fazla mesai kavramıyla açıklanıyor. Ancak, her bir durum için mevzuat hükümlerinde farklı kavramlar kullanılmakta ve sonuçları itibariyle de farklılaşmaktadır.

fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır
İşçiye Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışılan bir işyerinde, haftalık kırk beş saatin üzerindeki her saatlik çalışma, fazla çalışma olarak nitelendiriliyor. İşçi, yaptığı fazla çalışmaya karşılık olarak ise ek bir ücret almaya hak kazanıyor.

Fazla çalışmanın yapıldığı hallerde, işçi, fazla mesai yaptığı her saat için, hak ettiği saatlik ücretin yüzde elli arttırılmış halini almaya hak kazanıyor. Burada yapılması gereken, saatlik ücretin bulunması ve bulunan bu ücretin yarısı kadar arttırılması şeklinde oluyor.

Kısmi süreli iş sözleşmelerinde ise haftalık olarak çalışılması gereken bir saat üzerinde anlaşılıyor. İşçi, anlaşılan çalışma saatinin üzerinde yaptığı her bir saatlik fazla çalışmanın karşılığını ek bir ücret şeklinde almaya hak kazanıyor.

Bu yapılan çalışma ise fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılıyor. Fazla sürelerle çalışma; iş sözleşmesiyle üzerinde anlaşılan haftalık çalışma saatinin üzerindeki çalışma süresiyle, haftalık kırk beş saatlik çalışma süresi arasında kalan çalışmaları kapsıyor.

İşçi, bu aradaki her bir saat için, saatlik ücretinin yüzde yirmi beş arttırılmış halini işverenden talep edebiliyor. Eğer, haftalık çalışma saati kırk beş saati de aşmaya başlarsa, kırk beş saatin üzerindeki her bir çalışma saati, fazla çalışma olarak nitelendiriyor. Bu sürenin üzerindeki çalışmalarda ise saatlik zam oranı, fazla çalışma hükümlerine göre veriliyor.

Fazla Mesai Ödenmedi Ne Yapmalıyım?

Hem fazla çalışma hem de fazla sürelerle çalışma ücretini alamayan işçi, iş sözleşmesini haklı bir sebebe dayanarak fesih etme imkanına sahip olur. Bunun anlamı ise, işçi, iş sözleşmesini feshetse bile hem kıdem tazminatına hem de ihbar tazminatına hak kazanır.

İşçi, almadığı her bir hakkı için;

  • Arabuluculuk kurumuna,
  • İş Mahkemelerine, başvuru yapılabilir.

Görüldüğü üzere işçi hiçbir hak kaybına uğramadan, mevcut işyerinden ayrılabiliyor. Aynı zamanda, hakkı olanı alabilmek içinde hukuki bir süreç başlatabiliyor.

Fazla Mesai Nasıl İspatlanır?

Fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma yaptığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Burada herhangi bir delil sınırı getirilmemiştir. Şöyle ki, işçi iddiasını her türlü delil ile ispatlayabiliyor.

Maaş bordrolarında bunu kanıtlayıcı ispatlar varsa bu yolla kanıtlamak oldukça kolay olabiliyor. Şahitlik ya da tanıklık ile de bu durumun varlığının ispatlanması mümkündür.

Bu süreç, başından sonuna kadar bir hukuki sürecin içerisinde gerçekleşiyor. Hukuki süreçte de yerine getirilmesi gereken bazı şekil şartları mevcuttur.

İstenilen şekillere uygun olmayan bir şekilde yapılacak başvurular, hakkın tekrar kullanılmasını imkansız hale getirebiliyor. Bu sebeple, sürecin hukuki bir destek alınarak yürütülmesi gerekiyor. 

Mersin merkezli avukatlık hizmeti sunan Av. Mustafa Burkay Tunç, bütün sürecin yönetiminde hem avukatlık hizmeti hem de hukuki danışmanlık hizmeti veriyor. İş hukuku konusunda tecrübe sahibi olan Av. Mustafa Burkay Tunç avukatlık veya danışmanlık hizmetlerine; 0537 218 66 70 telefon numarasından, iletisim@mustafaburkaytunc.av.tr mail adresinden, Whatsapp – Instagram – Twitter gibi uygulamalardan ulaşılabiliyor.

Mersin Avukat

Şimdi İletişime Geçin

https://mustafaburkaytunc.av.tr/ web sitesi ziyaret edilerek hem iş hukuku konusundaki hem de diğer hukuki konulardaki hizmetler incelenebilir.

Yorum yapın