Camişerif Mahallesi, Mücahitler Caddesi, Hilmi Dikici İşhanı Kat:2 No:3-4 Akdeniz/Mersin

İsim Soyisim Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır? 2022

//

admin

İsim soyisim değiştirme nasıl yapılır? İsim değiştirme ve soyadı değiştirme hukukumuzda kişiye sıkı sıkı bağlı haklarımızdandır. Kişilerin toplum içinde ad ve soyadı ile bilindiğinden isim ve soyadı değiştirme belirli prosedürlere tabidir.

İsim ve soyadı değiştirme TMK md 27’de düzenlenmiştir. TMK md 27 ‘’  Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. ‘’ demektedir. Kanuna göre adın ve soyadın gülünç olması, kötü tanınan bir şahsın ismiyle özdeşmesi gibi sebeplerin baz alınması gerekmektedir.

Ancak kanundaki haklı sebep kavramı oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilmektedir. Bu nedenle ad veya soyadı için kişinin ruhsal aidiyet hissetmemesi dahi değiştirme için bir gerekçe olarak kabul edilmektedir.

İsim Ve Soyadı Değiştirmek İçin Yetkili Ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

İsim değiştirme ve soyadı değiştirme davalarında yetkili ve görevli mahkeme davacının ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk mahkemesidir.

İsim Soyisim Değiştirme Davalarında Avukatıma Hangi Vekaletnameyi Çıkarmak Gerekir?

İsim ve soyadı değiştirme davalarında avukatınız adına çıkartacağınız vekaletnamede özel yetkili vekaletname olmalıdır. Yani vekaletnamenin içinde isim ve soyadı değiştirme yetkisinin bulunması gerekir.

İsim Ve Soyadı Değiştirme Davalarında Davalı Var Mıdır?

İsim ve soyadı değiştirme davalarında genel algı davanın hasımsız açılacağı yönündedir. Ancak bu yanlıştır. İsim ve soyadı değiştirme davalarında davayı açacağınız yerdeki Nüfus Müdürlüğünü davalı olarak göstermeniz gerekmektedir.

İsim Ve Soyadı Değiştirme Davasında Hangi Delillere Dayanmam Gerekir?

Bu tarz davalarda en önemli delil tanık beyanlarıdır.

İsim değiştirme Ücreti Ne Kadar? 2022

İsim değiştirme davasında dava açma ücreti her sene harçlara göre değişkenlik göstermekte olup 2022 yılında ortalama 750,00 TL civarındadır. Bu hususta mersin avukatlarından Av. Mustafa Burkay Tunç’dan bilgi alabilirsiniz. 

Soyisim Soyad değişikliği Nasıl yapılır

Soyadı değişikliği de aynı isim değiştirme davasının bir benzer türüdür. İsim değiştirme davasında yapılacak olan işlemler aynısı soyadı değiştirme işlemlerinde de yapılır.

Ad soyad değişikliği yapmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yeni uygulama ile artık mahkemeye başvurulmadan isim soyadı değişikliği başvuruları yapılabilmektedir. E devlete giriş yaptıktan sonra kurumlar sekmesinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden il / ilçe idare kurulu kararı ile ad ve soyadı düzeltilmesine ilişkin başvuruların alınması seçeneğine tıklayınız.

Ancak e devlet üzerinden yapılan bu uygulama şuan 06/12/2022 tarihine kadar yapılmaktadır.

E Devlet Üzerinden Yaptığım Başvuru Ne Kadar Sürer?

Maalesef ki e devlet üzerinden yapılan başvuru mahkemede yapılacak olan işlemlerden daha uzun süre almaktadır. Bu nedenle bu işlemlere başlamadan önce mersin avukat Av. Mustafa Burkay Tunç hukuk bürosuna danışabilirsiniz.

İsim Ve Soyadı Değiştirme Davasını Kazandık, Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Açılan davanın kazanılması neticesinde mahkeme değişikliği yerel veya ulusal bir gazetede ilan ettirir ve nüfus kayıtlarında gerekli değişikliğin yapılması için mahkeme kararını nüfus müdürlüğüne bildirir.  

Yorum yapın