İş Hukuku

Mersin iş hukuku avukatı mustafa burkay tunç çalışan veya iş verenler tarafından yaşadıkları hukuki problemler hakkında hizmet vermektedir.

İş Hukuku Avukatı Mersin

4857 sayılı iş kanunu uyarınca işçi ile işveren arasında işçinin iş görmeyi, işverenin ise bu hizmet karşılığında bir ücret ödemeyi üstlenmesiyle oluşan sözleşmeye iş sözleşmesi denir. 4857 Sayılı İş Kanunun 8. maddesinde İş sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Buna göre iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesiyle oluşan sözleşmedir.

İşçi hukukunda dikkat edilmesi gereken hususlar

İş sözleşmesinin feshinin ispat yükü işverendedir. Dolayısıyla işçi tarafsanız sözleşmenizin işveren tarafından haksız fesih sebebiyle fesih edilmesi durumunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleriniz, asgari geçim indirim ücreti, yıllık ücretli izin alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi birçok alacağınız doğmaktadır.

İşverenin haklı fesih gibi göstermesi durumunda dikkat edilmesi gerekenler hususlar

Eğer ki çalışma süreniz haftalık çalışma süreniz 45 saati aşıyorsa veya gerçek ücretiniz üzerinden değil de daha düşük ücret üzerinden sigorta primleriniz işveren tarafından yatırılıyorsa bu işçi yönünden haklı fesih sebebidir. Bu tarz konularda iş hukuku uzman Mersin avukatınıza danışarak yardım alabilirsiniz. Böylece işçilik alacaklarınıza hak kazanmış olursunuz. Çalıştığınız iş yerlerinde işverenle veya çalıştırdığınız iş yerinde işçilerle bir uyuşmazlık yaşıyorsanız iş hukuku uzman mersin avukatlık ofisimize gelerek sorularınızı sorabilirsiniz ve haklarınızı elde edebilirsiniz.

İşe iade davalarında dikkat edilmesi gereken hususlar

İşveren tarafından herhangi bir haklı nedene veya geçerli bir nedene dayanmadan işçinin işine son verilmesi halinde işçi tarafından ikinci bir seçenekte işe iade davası açmaktır. İşe iade davası açmanın belirli koşulları vardır. Bunlardan ilki işçinin sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmasıdır. İkinci olarak ise işçinin kıdemı en az 6 aylık olmalıdır. Dolayısıyla işçinin 6 aydan az süreli çalışması mevcutsa işe iade davası açılamaz. Üçüncü olarak ise işverenin bünyesinde en az 30 işçi çalışması olmalıdır. Burada çalışan 30 işçinin hepsinin işverene ait tek bir iş yerinde çalışması gibi bir durum söz konusu değildir. örneğin bir işçi taşeron bir işveren bünyesinde çalışıyorsa hem taşeron işveren hem de asıl işverenin işçileri birlikte toplanarak hesaplama yapılacaktır. Ayrıca işçinin işten çıkarıldığı tarihteki işçi sayısı esas alınacaktır. Bu tarz konularda kafanıza takılan tüm soruları iş hukuku uzman Mersin avukatı adresine gelerek danışabilirsiniz.

Hizmet tespiti davası nedir?

Kural olarak işverenin sizi sigortasız çalıştırması yasaktır. İşçinin 1 günlük çalışmasında dahi işverenin işçiyi sigortalı olarak göstermesi gerekir. Maalesef ki günümüz şartlarında işverenler çoğu zaman işçisini ya sigortasız çalıştırmakta ya da işçinin gerçek ücretinden daha düşük miktarda sigortalı göstermektedir. Bu da işçi aleyhine mağduriyet yaşatmaktadır. Bu gibi durumlarda İş hukuku uzman Mersin avukatına adresine gelerek danışabilir, bilgi alabilirsiniz.

Mersin İş hukuku avukatı Mustafa Burkay Tunç

Hizmet tespiti davası nedir?

Kural olarak işverenin sizi sigortasız çalıştırması yasaktır. İşçinin 1 günlük çalışmasında dahi işverenin işçiyi sigortalı olarak göstermesi gerekir. Maalesef ki günümüz şartlarında işverenler çoğu zaman işçisini ya sigortasız çalıştırmakta ya da işçinin gerçek ücretinden daha düşük miktarda sigortalı göstermektedir. Bu da işçi aleyhine mağduriyet yaşatmaktadır. Bu gibi durumlarda İş hukuku uzman Mersin avukatına adresine gelerek danışabilir, bilgi alabilirsiniz.

Mersin iş hukuku avukatları

Mersin iş hukuku avukatları arasından alanında uzman mustafa burkay tunç ilet iletişime geçebilirsiniz.

Mersin iş hukuku avukatı telefon numaraları

Mersin iş hukuku avukatı telefon numarası +90 (537) 218 6670

Avukat

Mustafa Burkay Tunç


Faaliyet Alanları

Etiketler


mersin iş hukuku avukatı,

Geç Gelen Adalet, Adalet Değildir

Mersin Avukat Mustafa Burkay Tunç Hukuk Bürosu

WhatsApp